Skip to content
PolskiEnglish
Kryteria diagnostyczne PTSD według ICD-10

Definicja PTSD według ICD-10

Kryteria diagnostyczne zaburzenia stresowego pourazowego

 

A. Pacjent był narażony na stresujące wydarzenie lub sytuację (oddziałujące krótko- albo długotrwale) o cechach wyjątkowo zagrażających lub katastroficznych, które mogłyby spowodować przenikliwie odczuwane cierpienie u niemal każdego.

B. Występuje uporczywe przypominanie sobie lub „odżywanie” stresora w postaci zakłócających „przebłysków” (flashbacks), żywych wspomnień lub powracających snów, albo w postaci gorszego samopoczucia w sytuacji zetknięcia się z okolicznościami przypominającymi stresor lub związanymi z nim.

C. Pacjent aktualnie unika lub preferuje unikanie okoliczności przypominających stresor lub związanych z nim , co nie występowało przed zetknięciem się z działaniem stresora.

D. Występuje którekolwiek z następujących:

(1)   częściowa lub całkowita niezdolność do odtworzenia pewnych ważnych okoliczności zetknięcia się ze stresorem,

(2)   uporczywie utrzymujące się objawy zwiększonej psychologicznej wrażliwości i stanu wzbudzenia (nie występujące przed zetknięciem się z działaniem stresora), w postaci którychkolwiek z dwóch następujących:

(a)    trudność zasypiania lub podtrzymania snu,

(b)   drażliwość lub wybuchy gniewu,

(c)    trudność koncentracji,

(d)   nadmierna czujność,

(e)    wzmożona reakcja zaskoczenia.

E. Wszystkie z kryteriów B, C i D zostały spełnione w ciągu 6 miesięcy od stresującego wydarzenia albo od zakończenia oddziaływania stresora (dla niektórych celów można włączyć także początek opóźniony o dłużej niż 6 miesięcy, lecz należy to wyraźnie podkreślić).

 

(International Statistical Classification of Diseases and Health Related Problems, WHO)

 

Kontakt

Kontakt

Szukaj

Tylko dla Członków