Skip to content
PolskiEnglish
Porównanie DSM-IV i ICD-10

Porównanie kryteriów diagnostycznych PTSD zawartych w ICD–10 i DSM–IV

 

DSM–IV–TR jest czwartą edycją klasyfikacji zaburzeń psychicznych Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), której rewizja została dokonana w 2000 roku. Podręcznik, opublikowany przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne, zawiera kryteria najczęściej wykorzystywane w Stanach Zjednoczonych w celu klasyfikowania zaburzeń psychicznych.

 

Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób International Classification of Diseases (ICD) jest klasyfikacją używaną od 1994 roku przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Stanowi międzynarodowy standard klasyfikacji diagnostycznej wykorzystywanej w większości badań epidemiologicznych. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD–10: opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne zawiera międzynarodowe wskazówki służące do diagnozy PTSD.

 

Kryteria diagnostyczne PTSD zamieszczone w DSM–IV–TR i ICD–10 są zbliżone, ale pod pewnymi względami różnią sie między sobą.

Kryteria diagnostyczne PTSD: porównanie

 

 

 

DSM–IV

ICD–10

stresor

subiektywność

A2

odtwarzanie

1 B(1–5)

1 B

unikanie

0–2 (C 1–2)

1 C

amnezja

0–1 (C 3)

1 D

stępienie

0–3 (C 4–6)

 

ograniczona perspektywa czasowa

0–1 (C 7)

pobudzenie

2 (D 1–5)

2 (D 2 a–e)

początek

> 1 miesiąca

< 6 miesięcy

upośledzenie w zakresie funkcjonowania

 

Oba zestawy kryteriów diagnostycznych PTSD zawierają historię ekspozycji na zdarzenie traumatyczne i symptomy z trzech wiązek symptomów (symptom clusters). Do wiązek symptomów zalicza się: intruzywne wspomnienia, objawy unikania i objawy zwiększonego pobudzenia. Obie klasyfikacje zawierają kryteria dotyczące czasu trwania symptomów. W klasyfikacji ICD–10 nie występuje (pojawiające się w DSM–IV–TR [kryterium F]) kryterium odnoszące się do funkcjonowania.

 

Poniżej znajduje się lista kryteriów zawartych w ICD–10, wraz z różnicami w stosunku do DSM–IV–TR.

 

Kryterium A: stresor

Ekspozycja na stresor. Inaczej niż w DSM, nie występuje tutaj kryterium subiektywnego doświadczania stresora (A2).

Kryterium B: odtwarzanie

Uporczywe przypominanie sobie stresora w jednym z następujących warunków (tak samo jak w przypadku DSM–IV–TR):

  • zakłócających „przebłysków” (flashbacks)
  • żywych wspomnień lub powracających snów
  • gorszego samopoczucia w sytuacji zetknięcia się z okolicznościami przypominającymi stresor

Kryterium C: unikanie

Wymagane jest wystąpienie tylko jednego symptomu aktualnego unikania lub preferencji unikania. W DSM–IV–TR wymagane jest wystąpienie trzech symptomów z tej wiązki, zarówno symptomów stępienia jak i unikania, podczas gdy w ICD–10 nie jest to wymagane.

Kryterium D: zwiększone pobudzenie

Albo D1, albo dwa symptomy z kryterium D2. DSM–IV–TR wymaga wystąpienia dwóch symptomów z całej wiązki zwiększonego pobudzenia.

D1: Niezdolność do odtworzenia pewnych ważnych okoliczności zetknięcia się ze stresorem

D2: Dwa z następujących:

  • trudność zasypiania lub podtrzymania snu
  • drażliwość lub wybuchy gniewu
  • trudność koncentracji
  • nadmierna czujność
  • wzmożona reakcja zaskoczenia

Kryterium E:

Kryteria zostały spełnione w ciągu 6 miesięcy od stresującego wydarzenia albo od zakończenia oddziaływania stresora. To kryterium różni się od kryterium DSM–IV–TR, gdzie czas trwania objawów musi być dłuższy niż jeden miesiąc.

Referencje

  1. American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (Revised 4th ed.). Washington, DC: Author.
  2. World Health Organization. (1992). The ICD–10 Classification of Mental and Behavioural Disorders. Geneva, Switzerland: Author.

 

źródło: http://www.ptsd.va.gov/professional/pages/comparison–icd–dsm–iv.asp

 

 

Kontakt

Kontakt

Szukaj

Tylko dla Członków